Vaccina erbjuder som ensam aktör antikroppstest på uppdrag av Region Jämtland Härjedalen

Vaccina har som ensam aktör vunnit upphandlingen att erbjuda antikroppstest till invånare i Region Jämtland Härjedalen. Testning påbörjas 4:e november och planeras pågå året ut. Det har varit stort tryck i Region Jämtland Härjedalen att erbjuda antikroppstestning till allmänheten. Regionen har därför valt att anlita Vaccina för att erbjuda antikroppstestning. Testet är kostnadsfritt för dig […]