Vaccina först ut med Covid-vaccination i Västra Götaland

Vaccina påbörjar nu vaccination mot Covid-19 av sjukvårdspersonal på uppdrag av Västra Götalands Regionen (VGR). VGR har upphandlat Vaccina att via ambulerande enheter med sjuksköterskor vaccinera sjukvårdspersonal. I steg 1 rör det sig om ca 3 500 medarbetare inom vård och omsorg som ska vaccineras av Vaccinas personal på, eller i nära anslutning, till deras […]