Vaccina etablerar eget PCR-laboratorium på Arlanda som första aktör i Sverige

I samarbete med Sveriges resebransch arbetar Vaccina för att möjliggöra tryggt resande genom PCR-test av resenärer innan deras avresa. I linje med det arbetet har nu Vaccina etablerat ett PCR-laboratorium i egen regi på Arlanda. Vaccina är därmed först i Sverige att etablera ett PCR-laboratorium i anslutning till en flygplats i Sverige. Liknande lösningar finns […]

Vaccina erbjuder antikroppstest på uppdrag av Region Skåne

Vaccina erbjuder nu, som en av 6 aktöer, serologisk provtagning för antikroppar på uppdrag av Region Skåne. Provtagning kommer att ske på 10+ orter runt om i Skåne. Tid bokas via www.vaccina.se/skane/. Provtagning kan endast ske efter tidbokning. Egenavgiften för provet är 200 kronor. Avgiften omfattas inte av högkostnadsskyddet. Provtagning sker genom ett blodprov i […]

Vaccina lanserar vaccination på 21 orter i Sverige i samarbete med Apoteksgruppen

Från och med 5e november erbjuder Vaccina vaccination på 21 stycken Apoteksgruppen apotek runt om i landet. Initialt erbjuds vaccination mot säsongsinfluensa, pneumokock och TBE. Antal vaccin kommer att utökas med tiden. Vaccinera dig snabbt och enkelt mot influensa och lunginflammation på plats hos Apoteksgruppen. Vi erbjuder trygg vaccination tillsammans med Apoteksgruppen. För att underlätta […]

Vaccina ingår partnerskap med Ving, TUI och Apollo som första aktör i Sverige att erbjuda reseintyg genom antigentestning.

För att möta resebranschen snabbt förändrande behov av testning inför resa har Vaccina ingått ett partnerskap med Ving, TUI och Apollo som första aktör i Sverige att erbjuda reseintyg genom antigentestning. Initialt testas resenärer som ska åka till Kanarieöarna, men detta kan komma att utökas framöver i takt med olika länders krav på reseintyg ändras. […]

Vaccina erbjuder som ensam aktör antikroppstest på uppdrag av Region Jämtland Härjedalen

Vaccina har som ensam aktör vunnit upphandlingen att erbjuda antikroppstest till invånare i Region Jämtland Härjedalen. Testning påbörjas 4:e november och planeras pågå året ut. Det har varit stort tryck i Region Jämtland Härjedalen att erbjuda antikroppstestning till allmänheten. Regionen har därför valt att anlita Vaccina för att erbjuda antikroppstestning. Testet är kostnadsfritt för dig […]