Frågor & Svar

Boka tid för Covid-19 Vaccination i Tingsryd

Vaccina är ett av Sveriges största vårdgivare inom Covid-vaccination. På uppdrag av Region Skåne erbjuder vi nu vaccination mot Covid-19 på 11 orter i Skåne.

Efter att du har bokat en tid är det väldigt viktigt att du fyller i ett hälsoformulär här innan ditt besök.

Vem får vaccinera sig?

Vi vaccinerar i Fas 4 vilket innebär att allmänheten med åldern 18-59 år vaccineras. Mer specifikt gäller detta dig som:

  • Är bosatta i Sverige och är äldre än 18 år rekommenderas att vaccinera sig mot Covid-19. 

  • Inte är gravid, då tillräcklig forskning kring detta saknas.

  • Inte har vaccinerat dig mot något annat 7 dagar innan eller 7 dagar efter planerad vaccination mot Covid-19.

  • Inte har fått en kraftig allergisk reaktion som du behövt sjukhusvård för

 

Tillsammans hjälps vi åt

Covid-19 har stor spridning i samhället och klassas som en samhällsfarlig sjukdom. För att stoppa spridningen av sjukdomen är det viktigt att vi alla hjälps åt genom följa folkhälsomyndighetens rekommendationer och att vaccinera oss mot Covid-19. Vaccination mot Covid-19 skyddar dig själv från att bli svårt sjuk samtidigt som du bidrar till minskad smittspridning i samhället.

Legitimerade sjuksköterskor

Vi på Vaccinas är en av Sveriges största vårdgivare som arbetar med Covid-vaccination. Med det kommer ett stort ansvar att ge patientsäker vård och att du ska få en trygg vaccinationsupplevelse hos oss. Vi arbetar därför enbart med egna anställda legitimerade sjuksköterskor, barnsjuksköterksor och distriktssjuksköterskor med erfarenhet av vaccination. Det finns alltid en tillgänglig jourläkare att nå och vår personal har tydliga rutiner, och verktyg, för att kunna hjälpa patienter på plats vid en eventuell allergisk reaktion. Allt för att du ska få en så trygg vaccination som möjligt.

1

Boka tid & svara på hälsoformulär

Du bokar tid och fyller i ett hälsoformulär digitalt inför besöket (om du äter blodförtunnande medicin följer du råden som ges vid bokning).

2

Förbered dig för vaccination

Du tar med dig Godkänd ID-handling och munskydd till vaccinationsmottagningen. Och glöm inte att svara på hälsoformuläret på portal.vaccina.se innan ditt besök.

3

Efter vaccination

Du behöver stanna 15 min efter din vaccination för observation.

4

Nästa dos

På plats hjälper vår personal dig boka en ny tid för vaccination dos 2.

Här kan du vaccinera dig i Tingsryd

Vanliga frågor

Vi förstår att du har många frågor. Vi har samlat svaren på några av de vanligaste frågorna nedan.

Comirnaty (Pfizer-BioNtech) och Moderna ges dos 2 efter 6 veckor. AstraZeneca ges dos 2 efter ca 12 veckor. Janssen ges endast i 1 dos.

Ja. I dagsläget finns ingen bortre gräns för vaccination av dos 2.

Nej. I dagsläget blir regionerna tilldelade vaccin som de sedan fördelar ut till upphandlade aktörer som vaccinerar. Vaccina vet därför inte i förväg vilket vaccin vi kommer vaccinera med förens några dagar innan leverans av vaccinet. Vi kan ej hjälpa dig att välja vaccin.

Ja det kan du, du ska vara helt återställd från din infektion och inte ha några långdragna symtom. Det är bäst att vänta minst 4 veckor efter en bekräftad Covid-19 infektion.

Nej, i nuläget bör du avvakta med vaccinationen, rådgör med din läkare hur du ska gå tillväga.

Nej, har du infektionssymtom; feber, snuva, halsont, ska du avvakta tills du är symtomfri. Du behöver ha varit symtomfri 14 dagar innan du kan vaccinera dig hos oss.

Det är viktigt att inte vaccinera sig 7 dagar innan eller efter för att inte blanda ihop eventuella biverkningar från de olika vaccinerna.

Det beror lite på vilket vaccin du har fått. 

  • Comirnaty (Pfizer-BioNtech) tar det ca 1 vecka efter sista dosen innan kroppen byggt upp ett skydd.
  • Moderna tar det ca 2 vecka efter sista dosen innan kroppen byggt upp ett skydd.
  • AstraZeneca, Vaxzevria börjar skydda ca 3 veckor efter första dosen men har först fullt skydd efter andra dosen är given.

Nej, i dagsläget vaccineras inga gravida då tillräcklig forskning kring detta saknas.

Ja, i dagsläget finns inga problem att vaccinera sig trots att du ammar.

Vaccination mot Covid-19 skyddar dig själv från att bli svårt sjuk samtidigt som du bidrar till minskad smittspridning i samhället.

Ja, du rekommenderas att vaccinera dig ändå trots genomgången covid-19 infektion. Det samma gäller om du har påvisade antikroppar, du rekommenderas att vaccinera dig.

Nej, i dagsläget vaccineras inga personer under 18 år.

Ja även om du har påvisade antikroppar så rekommenderas du att vaccinera dig.

Ja, alla covid-19 vaccinationer som används i Sverige är säkra, testade och godkända enligt EMA (Europeiska läkemedelsmyndigheten) och läkemedelsverket.

Du kan komma att få biverkningar efter vaccinationstillfället, det är vanligt förekommande med rodnad, svullnad och ömhet kring insticksstället. Muskelvärk och huvudvärk är även vanligt förekommande biverkningar.

Ja, vid eventuella biverkningar är det viktigt att du själv rapporterar in biverkningarna till läkemedelsverket. Så att de kan följa statistik och få fram nytt forskningsunderlag gällande biverkningar.

Ja, du behöver fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Du kan fortfarande bära på smittan och smitta andra trots att du är vaccinerad.

Du kommer att få ett fysiskt vaccinationskort samt att du kan ta del av din vaccinationshistorik på vaccinas hemsida, du loggar in på portal.vaccina.se/patient-signin.

Vaccina tillhör företagsgruppen Docty AB och är en registrerad vårdgivare som står under Inspektionen för Vård och Omsorgs (IVO) tillsyn.

Kontakt

support@vaccina.se

rekrytering@vaccina.se

Covid@vaccina.se (för rapportering av eventuella biverkningar av Covid-vaccinet).

010-750 09 45 
10.00 – 16.00
(lunchstängt 12:00 – 13:00)

Vaccina AB,
Holländargatan 22
113 59 Stockholm

Copyright Vaccina AB 2020