apoteksgruppen.png

Vi testar även privatpersoner i samarbete med Apoteksgruppen. Boka här.

Provtagning av coronaviruset (Covid-19) för företag.

Vi är störst i Sverige på antikroppstester för Coronaviruset på företagskunder med besök på arbetsplatsen.

vaccina header

Så funkar det

Ni får hjälp med hela processen, från testning av medarbetare till medicinsk rådgivning och uppföljning från läkare.

Testning i era lokaler

En sjuksköterska kommer ut och testar medarbetarna på plats hos er. Genom smidig tidsbokning undviker vi köbildning och skapar en effektiv process.

Rapport av utfall

Ni får en rapport som visar på hur många av medarbetarna som har antikroppar, som har en pågående infektion och som varken har eller haft en infektion.

Åtgärdsplan

Våra erfarna läkare ger er medicinisk rådgivning kring hur resultaten ska tolkas och vilka åtgärder ni kan ta baserat på utfallet.

Beprövat och godkänt antikroppstest

Vi säkerställer alltid tillgång till det senaste och mest träffsäkra antikroppstestet på marknaden. Nuvarande test vi erbjuder är CE-märkt och täcker folkhälsomyndighetens kvalitetskrav. Antikroppstestet tas via ett blodprov (stick i fingret) som ger svar efter 15 minuter. Svaret analyseras för att se mängden antikroppar som hittats.  Med antikroppstestet kan vi avgöra om du har varit smittad av viruset. Tillsammans med provsvaret får medarbetaren rekommendationer kring uppföljning.

Vi kommer ut till er

Vi erbjuder företag en helhetslösning att testa sina medarbetare för det nya coronaviruset.

Tillsammans med er kommer vi överrens om 1-2 dagar som passar bra för en sjuksköterska att komma ut till era lokaler för att genomföra testningen. Vi erbjuder tidsbokning till era medarbetare för att undvika trängsel och skapa en effektiv process. Testningen sker i ett konferensrum eller på annan säker och diskret plats.

Tjänsten är utformad av läkare

Vår tjänst för provtagning av det nya coronaviruset är helt utformad av erfarna läkare för att säkerställa högsta kvalitet. Som arbetsgivare stöttar våra läkare dig hela vägen. Tillsammans med en läkare analyserar ni resultat och en plan för vilka åtgärder ni kan vidta skapas gemensamt.

Var med i kampen mot Covid-19, sök tjänsten för antikroppstestning idag!

Vaccina söker sjuksköterskor, undersköterskor, biomedicinskanalytiker och läkarstudenter (från termin 5 och uppåt).

Att arbeta som timanställd sköterska hos Vaccina innebär att du har en fördelaktig lönemodell där du även får ersättning för restid. Tjänsten erbjuder stort socialt utbyte genom att du ständigt träffar nya människor och du bidrar till att minska spridningen av Covid-19 på ett effektivt sätt.

Teamet bakom Vaccina

På Vaccina arbetar 25 sjuksköterskor, 5 läkare och 6 på kontoret. Nedan hittar du kontaktuppgifter till respektive ansvarig person. Vaccinas huvudkontor ligger på Holländargatan 22 i Stockholm.

Pontus Kressner

VD pontus@vaccina.se

Oskar Skoog

Marknadsansvarig

Andreas Yttling

Projektansvarig

Genom att regelbundet testa om dina medarbetare har antikroppar mot viruset kan ni upprätthålla en högre kapacitet och snabbare få tillbaka medarbetare efter sjukdom.

Ansvariga kontaktpersoner Vaccina

Vaccina har idag drygt 200 anställda över hela Sverige. Majoriteten är sköterskor som jobbar med provtagning på apotek, för regioner och företag och som stöttas av ett 20-tal läkare, kvalitetsansvariga, rekryterare och supportpersonal från vårt huvudkontor som ligger på Holländargatan 22 i Stockholm. För kundsupport får du gärna skriva till support@vaccina.se eller ringa på 010-750 09 45.

Genom att analysera ett blodprov kan man se ifall antikroppar mot Covid-19 har bildats i din kropp. Har du antikroppar kan man med hög säkerhet säga att du har haft coronaviruset. Du kan även ha haft viruset om antikroppar inte hittas. Tillsammans med ditt svar får du rekommendationer kring det av oss.

Du behöver bara ta med giltig legitimation och se till att du har varit symtomfri i 14 dagar innan provtagningen.

Så länge du har varit symtomfri i 14 dagar inför provtagningen kan du testa dig och är över 18 år.

Du kan få tre olika resultat:

Negativt resultat – inga antikroppar har hittats i ditt blodprov. Sannolikheten för att du har haft Covid-19 med symtom är låg, men du kan ha haft viruset utan några symtom.

 

Positivt resultat – antikroppar mot Covid-19 (lgG) har hittats i ditt blodprov. Du har troligtvis haft viruset och har enligt Folkhälsomyndigheten sannolikt ett visst skydd mot att bli sjuk igen. Det är fortfarande svårt att säga hur långvarigt och starkt skyddet är. Du kan läsa mer om detta hos Folkhälsomyndigheten. Kom ihåg att Folkhälsomyndighetens rekommendationer tills vidare gäller även dig som har antikroppar.

 

Oklart resultat – antikroppar (IgM) har hittats i ditt blodprov. Med detta resultat kan man inte utesluta att du har en pågående infektion av Covid-19 eller dra några definitiva slutsater. Vi rekommenderar att du gör ett nytt test om 21 dagar.

Folkhälsomyndigheten har konstaterat att immunitet håller i åtminstone sex månader. Efter denna tidsperiod är det oklart då det finns för lite vetenskapligt underlag*. Viktigt att tänka på är att viruset fortfarande kan finnas på ytor som kläder eller fingrar och kan infektera andra. Därför rekommenderar vi att du, även med ett positivt provresultat, fortsätter att följa myndigheternas rekommendationer.

*Detta kan komma att ändras i takt med att nya studier utförs.

Provsvar från detta test kan inte användas som intyg för resor till andra länder. De flesta länder kräver ett relativt nytaget nasofarynx-prov som ibland också kallas för PCR-prov.

Testet har en specificitet på 100% och en sensitivitet mellan 91-95%. Det betyder att det med 100% säkerhet hittar rätt antikroppar och med 91-95% säkerhet hittar antikroppar om de finns i blodet. Detta är de säkraste testerna som finns idag.

Vi använder givetvis endast tester som är CE-märkta och följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Ja, det är det.

Ja, enligt Folkhälsomyndigheten som har konstaterat att immunitet håller i åtminstone sex månader. Efter denna tidsperiod är det oklart då det finns för lite vetenskapligt underlag*. Viktigt att tänka på är att viruset fortfarande kan finnas på ytor som kläder eller fingrar och kan infektera andra. 

*Detta kan komma att ändras i takt med att nya studier utförs.

Du kommer åt ditt provresultat genom att Logga in på www.vaccina.se med BankID.

Vi kontaktar dig inom 24h. Du kan även ringa på 010 – 750 09 45