Frågor & Svar

Antikroppstest för covid-19

Vaccina är ett av Sveriges största företag inom antikroppstester. Vi erbjuder privatpersoner säkra antikroppstester på uppdrag av Region Skåne och på Apoteksgruppen apotek i hela landet.

PÅ UPPDRAG AV REGION SKÅNE

Antikroppstest i Region Skåne

Antikroppstest på Apoteksgruppen

PÅ UPPDRAG AV REGION SKÅNE

Kostnadsfritt antikroppstest för vårdpersonal

Antikroppstestning för företag

Ansvariga kontaktpersoner Vaccina

Vaccina har idag drygt 200 anställda över hela Sverige. Majoriteten är sköterskor som jobbar med provtagning på apotek, för regioner och företag och som stöttas av ett 20-tal läkare, kvalitetsansvariga, rekryterare och supportpersonal från vårt huvudkontor som ligger på Holländargatan 22 i Stockholm. För kundsupport får du gärna skriva till support@vaccina.se eller ringa på 010-750 09 45.

Pontus

Pontus Kressner

VD pontus@vaccina.se

vaccina_david

David Razzaz

Medicinsk ansvarig läkare david@vaccina.se

vaccina_anna

Anna Tegern

Medicinskt ansvarig sjuksköterska anna@vaccina.se

Vanliga frågor

Vi förstår att du har många frågor om hur det fungerar. Vi har samlat svaren på några av de vanligaste frågorna nedan.

Du behöver bara ta med giltig legitimation och se till att du har varit symtomfri i 14 dagar innan provtagningen.

Vi har ingen åldersgräns för antikroppstestning på Apoteksgruppen.

För att ta del av erbjudandet i samarbete med region Skåne behöver du vara minst 18 år och vara folkbokförd i Skåne.

Du ska även varit symtomfri i minst 14 dagar.

Folkhälsomyndigheten har konstaterat att immunitet håller i åtminstone sex månader. Efter denna tidsperiod är det oklart då det finns för lite vetenskapligt underlag*. Viktigt att tänka på är att viruset fortfarande kan finnas på ytor som kläder eller fingrar och kan infektera andra. Därför rekommenderar vi att du, även med ett positivt provresultat, fortsätter att följa myndigheternas rekommendationer.

*Detta kan komma att ändras i takt med att nya studier utförs.

Provsvar från detta test kan inte användas som intyg för resor till andra länder. De flesta länder kräver ett relativt nytaget nasofarynx-prov som ibland också kallas för PCR-prov.

Ja, det är det.

Ja, enligt Folkhälsomyndigheten som har konstaterat att immunitet håller i åtminstone sex månader. Efter denna tidsperiod är det oklart då det finns för lite vetenskapligt underlag*. Viktigt att tänka på är att viruset fortfarande kan finnas på ytor som kläder eller fingrar och kan infektera andra. 

*Detta kan komma att ändras i takt med att nya studier utförs.

Du kan få två olika resultat:

Negativt resultat – inga antikroppar har hittats i ditt blodprov. Sannolikheten för att du har haft Covid-19 med symtom är låg, men du kan ha haft viruset utan några symtom.

Positivt resultat – antikroppar mot Covid-19 (lgG) har hittats i ditt blodprov. Du har troligtvis haft viruset och har enligt Folkhälsomyndigheten sannolikt ett visst skydd mot att bli sjuk igen. Det är fortfarande svårt att säga hur långvarigt och starkt skyddet är. Du kan läsa mer om detta hos Folkhälsomyndigheten. Kom ihåg att Folkhälsomyndighetens rekommendationer tills vidare gäller även dig som har antikroppar.

*Detta kan komma att ändras i takt med att nya studier utförs.